690 56 85 98        biuro@domseniorachwalowice.pl

Atuty placówki

Opieka całodobowa

Dom Seniora w Chwałowicach to nowoczesny ośrodek opiekuńczy zapewniający kompleksową i całodobową opiekę osobą niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku.
Nasze usługi opieki skupione są wokół seniora. Naszymi podopiecznymi, głównie są osoby starsze, które do domu opieki trafiły ze względu na dokuczającą im samotność lub z powodu postępujących chorób,
• Stan zdrowia i wiek pensjonariusza wymaga codziennego wsparcia 24/h;
• Po zakończonym pobycie w szpitalu wymaga dalszej całodobowej opieki;
• Po przebytej operacji nie są zdolni do samodzielnego funkcjonowania w domu.

Naszym pensjonariuszom oferujemy pobyt w pokojach 1, 2 lub 3 – osobowych z łazienką oraz swobodny dostęp do jadalni, świetlicy, salki rehabilitacyjnej, pokojów zajęć. Dla naszych pensjonariuszy udostępniony jest dom oraz ogród bez barier architektonicznych.

Rodzinna atmosfera

Dom Seniora w Chwałowicach to profesjonalna opieka połączona z ciepła i rodzinną atmosferą. Domowy klimat daje poczucie bezpieczeństwa i opieki na najwyższym poziomie.

Wspólnie z naszymi pensjonariuszami obchodzimy różne uroczystości i święta.

Stała opieka medyczna

Dom Seniora w Chwałowicach, to miejsce w którym pensjonariusze mogą korzystać z profesjonalnej codziennej opieki medycznej i rehabilitacyjnej. Seniorzy w Domu Seniora w Chwałowicach są pod stałą opieką wykwalifikowanych pielęgniarek i opiekunów, a także lekarzy, fizjoterapeutów i terapeuty zajęciowego. Współpracujemy z przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach tej współpracy naszych pensjonariuszy odwiedza lekarz rodzinny, który ma stały nadzór nad zdrowiem naszych podopiecznych. Wszystkie usługi lekarza POZ są refundowane ze środków NFZ.

W zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej świadczymy usługi odpłatnie w ramach wizyt domowych lekarzy specjalistów, min. psychiatra, psycholog, neurolog, reumatolog, chirurg-ortopeda. Zapewniamy też opiekę fizjoterapeutyczną w ramach odpłatnych pakietów rehabilitacyjnych, a dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach refundacji NFZ.

Terapia zajęciowa

Dom Seniora w Chwałowicach zapewnia warsztaty w ramach terapii zajęciowej prowadzonej przez wykwalifikowanych terapeutów z wieloletnim doświadczeniem. Pensjonariusze mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zorganizowanych zajęciach w ogrodzie, wspólnych spacerach oraz imprezach plenerowych. Organizujemy warsztaty twórcze, warsztaty kulinarne, wycieczki do kin i teatrów oraz wiele innych. Podopieczni mają również możliwość spędzania czasu na świetlicy lub w towarzystwie innych gości. Powrót do zdrowia wiąże się nie tylko z poprawą sprawności fizycznej, ale i umysłowej.

Dlatego terapia w naszym domu przebiera różne formy. Są to terapie ruchowe, intelektualne i manualne stanowiące bardzo skuteczną receptę na utrzymanie sprawności osób starszych w szerokim tego słowa znaczeniu. Wielkowymiarowość terapii sprzyja zachowaniu poczucia wspólnoty z innymi pensjonariuszami. U wielu podopiecznych może przyczynić się do odnowy cech i zdolności, które znikły w wyniku choroby lub niepożądanych zmian neurologicznych lub fizycznych. Znamy niezmiernie ważną rolę terapii w zaspakajaniu potrzeb samorealizacji i stałego kontaktu z ludźmi. Najczęściej, w naszym Domu Seniora w Chwałowicach na terapie zajęciowe składają się zajęcia grupowe. Istnieje jednak możliwość, wedle życzenia, zapewnienia pensjonariuszowi terapii indywidualnej.

Zdrowa dieta dla seniora

Dom Seniora w Chwałowicach oferuje 4 posiłki dzienni, w tym posiłki zbilansowane zgodnie z zaleceniami zdrowotnymi. Posiłki są przygotowywane przez firmę cateringową mająca duże doświadczenie w żywieniu dzieci i osób starszych. Posiłki są dostosowane do indywidualnych potrzeb Pensjonariuszy pod czujnym okiem dietetyka. Komponując posiłki dietetyk kieruje się zasadami prawidłowego żywienia seniorów. Są to trzy podstawowe reguły: różnorodność doboru produktów i potraw, regularność spożywania posiłków oraz równoważenie bilansu energetycznego.

Opieka dzienna

Dom Seniora w Chwałowicach zaprasza wszystkich Seniorów którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą same przebywać w ciągu dnia w swoim domu na pobyty dzienne w miłej i radosnej atmosferze. Nasza oferta pobytu dziennego skierowana jest do osób, których opiekunowie nie mogą zapewnić profesjonalnej opieki w trakcie dnia. Podczas pobytu zapewniamy trzy posiłki w ciągu dnia, swobodny dostęp do jadalni, świetlicy, pokojów zajęć. Seniorzy przyjeżdżający na pobyt dzienny mogą brać udział we wszystkich zajęciach, które organizujemy dla gości przebywających u nas na stałe.